Hoog Sensitieve Personen (HSP) zijn anders bedraad. Ze nemen meer indrukken in zich op. Denken anders en voelen meer, voelen dieper. Weten intuïtief. Nee, wees gerust, je bent niet gek. Je waarneming werkt gewoon op een andere manier en het is je niet geleerd hiermee om te gaan omdat ons onderwijssysteem en onze cultuur zijn gebouwd op andere fundamenten. In deze tijd heersen ratio en cognitie over jouw gevoel en intuïtie.

‘Huilen is voor meisjes’
Opgegroeid als sensitief ventje in een sterk rationele omgeving zijn “Huilen is voor meisjes” en “Kom op joh, stel je niet zo aan” in mijn ziel gegrift. Je groot houden omdat dit in de westerse cultuur van je verwacht wordt. Veel hoog sensitieve personen worden er van kleins af aan mee groot gebracht. Eerst tijdens je opvoeding, dan op school en daarna in je werkzame leven. Veel bedrijfsculturen verlangen dat je van ijzer bent, bikkelhard. Je hebt met regelmaat een masker nodig om je te beschermen en voelt dat je volledige potentieel niet benut wordt. Uit onderzoek is gebleken dat het vrouwelijke talent dat toegelaten wordt op top level management posities de mentaliteit en het masker overneemt van de heersende gevestigde orde. Weg voordelen van de veelal gebalanceerde, verfijnde, vrouwelijke energie die onze bedrijfscultuur zo hard nodig heeft en door Noorwegen en Zweden bewezen.

Opgesloten
De afgelopen tien jaar ben ik actief bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling. Van mindfullness tot NLP en van esoterische psychologie tot enneagrammen en lifecoaching op het gebied van hoogsensitiviteit. Op mijzelf gaan wonen maakte echt wat in mij los. Pas toen ik in mijn eigen huis de volledige vrijheid kreeg, over mijn eigen lot kon beslissen en leerde over hoogsensitiviteit vielen alle puzzelstukjes op hun plek. Jezelf opgesloten voelen, beperkt en klein gehouden in je talenten en je intermenselijke vermogens. Bemoederd en verkeerd ingeschat door personen die jouw gevoelswereld niet of nauwelijks weten in te schatten. Eerst thuis en later op het werk want daar wachten dezelfde valkuilen.

Overspannenheid en depressie
Op het werk resulteerde het bij mij in overspannenheid. En helaas heeft een hoogsensitief persoon het talent een overspannenheid of burn-out ook in een depressie om te zetten. Een niet welkome aanvulling die helaas wel aan de oppervlakte belandde. Tot overmaat van ramp werden zowel de overspannenheid als de depressie door mijn hoogsensitiviteit dieper beleefd en ervaren en daardoor naar alle waarschijnlijkheid ook verlengd in duur. Ondanks het feit dat ik van mijn hoogsensitieve eigenschap op de hoogte was en mij besefte dat ik in een situatie zat die niet goed voor mij was, wogen mijn normen en waarden en de verwachtingen vanuit onze maatschappij zwaarder. Hier komt bij dat hoogsensitieve mensen zich bovengemiddeld loyaal en verantwoordelijk voelen. Competenties die niet meewerken wanneer je in een situatie zit waarvan je diep van binnen al lang weet dat je ervan weg moet lopen. Hoogsensitiviteit is een hot begrip. Maar het bestaat toch al een tijdje. Wat betekent het eigenlijk?

Hoogsensitiviteit en het begrip HoogSensitief Persoon/ Highly Sensitive Person (HSP) zijn termen die uit de psychologie komen. Hoogsensitiviteit is door Carl Jung in het begin van de vorige eeuw geïdentificeerd en de term HSP is in 1996 door de Amerikaanse psychologe Dr. Elaine N. Aron geïntroduceerd. Hoogsensitiviteit is een verfijnde waarneming van de wereld door personen die meer dan gemiddeld geprikkeld worden met overbelasting van het centrale zenuwstelsel als mogelijk gevolg. Naar schatting is vijftien tot twintig procent van de wereldbevolking hoogsensitief en onderverdeeld in, HSS (Highly sensitive Sensation Seeker/ HoogSensitieve Sensatie zoeker), introvert/ extravert en strong willed. Het percentage is gelijk onder mannen en vrouwen. Ongeveer dertig procent van de mensen met hoogsensitiviteit is extravert versus zesenzestig procent onder alle mensen. Introversie of extraversie onderscheiden het karakter van een hoogsensitief personen. Introverte HSP zijn doorgaans meer gericht op hun innerlijke belevingswereld maar kunnen tegelijk ook HSS zijn. Een extraverte HSP haalt juist zijn energie uit contacten met zijn sociale omgeving. Strong willed hoogsensitieve personen leven sterk volgens de regels van moraliteit. In het geval je je als HSP extravert, HSS en strong willed bent vertoon je hoogstwaarschijnlijk verslavingsgevoelig gedrag met betrekking tot prikkels, ken je geen grenzen en ben je daarmee kandidaat voor repeterende burn-outs. Deze combinatie maakt naar schatting vier procent uit van alle hoogsensitieve personen.

Hoogsensitiviteit als kracht
Na mijn enorme bewustwordingsproces van de afgelopen jaren heb ik besloten mijn eigen gevoel en intuïtie meer te volgen. Hoewel ik mede door mijn hoogsensitiviteit commercieel altijd bovengemiddeld succesvol ben geweest in mijn carrière knaagde het gebrek aan zingeving. Het thema zingeving is dan ook vaak levendig aanwezig bij hoogsensitieve personen. Zij zijn doorgaans meer dan gemiddeld bezig met de grote levensvragen. Hoe kan ik mensen helpen en daar tegelijk een boterham mee verdienen? Waarmee zou ik mensen willen helpen en wat staat dicht genoeg bij mij om hierover vanuit eigen ervaring te kunnen putten? Het resultaat is weSense geworden: een consultancy, training en coaching bureau dat bedrijven helpt haar hoogsensitieve medewerkers in hun kracht te zetten. Het doel hiervan is bewustwording, herkenning en erkenning van hoogsensitiviteit binnen organisaties. Dit resulteert in lager ziekteverzuim, burn-out, overspannenheid en depressie en hogere levels van innovatie, inventiviteit en toegevoegde waarde van deze hoogsensitieve medewerkers.

Bruggen bouwen
Ik wil hoogsensitiviteit verder uit gaan diepen en helpen op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld door verbanden tussen hoogsensitiviteit en de duur van ziekteverzuim binnen ondernemingen te onderzoeken. In welke functies zitten de meeste hoogsensitieve mensen? Klopt het dat een HSP vanwege zijn diepere gevoelswereld een langere burn-out of overspannenheid ervaart? Zijn het met name vrouwen die uitkomen voor hun hoogsensitiviteit of is de tijd ook voor mannen al rijp om kleur te bekennen? Met deze informatie wil ik hoogsensitieve medewerkers door training en opleiding in hun kracht zetten en zorgen dat zij niet in de valkuilen lopen die ik zelf heb ervaren. En tegelijk wil ik hun managers door training en opleiding bewust maken van de voor- en nadelen van hoogsensitiviteit. Op die manier weet ik dat ik hoogsensitieve en niet hoogsensitieve mensen dichter bij elkaar kan brengen en bruggen kan bouwen voor meer wederzijds begrip. Interessante materie waarmee ik met weSense hard aan de bak ga! Make(s) sense!

Deze bijdrage is geschreven door Mark van der Tol. Oprichter/ eigenaar weSense.