Consultancy

Door aanvullend onderzoek te doen naar hoogsensitiviteit binnen organisatie zijn wij steeds beter in staat de kwaliteiten van hoogsensitieve medewerkers optimaal in te zetten

Consultancy in hoogsensitiviteit

weSense is specialist in het identificeren van hoogsensitiviteit binnen organisaties. Wij ontwikkelen Hoog Sensitieve Medewerkers (HSM) zodat zij duurzaam in hun kracht komen te staan en trainen hun managers zodat zij hierin kunnen ondersteunen. Door een aanvullend consultancy traject zorgen wij ervoor dat hetgeen er is geleerd binnen de organisatie sterk verankerd wordt.

Consultancy voor organisaties met hoog sensitieve medewerkers

Onze dienstverlening is uiteengezet door middel van de weSense methodiek. Met deze methodiek activeren wij het bewustzijn, het talent development en het groeipotentieel omtrent hoogsensitiviteit en hoogsensitieve medewerkers (HSM) binnen uw organisatie. Door de aandacht van de organisatie, haar management en haar medewerkers te richten op de ontwikkeling en aansturing van hoogsensitiviteit en de training van hoogsensitieve medewerkers kan weSense op een aantal belangrijke vlakken ingrijpende verbeteringen bewerkstelligen.

weSense methodiek fase I – HSM scan

In fase I wordt de eerste bewustwording omtrent hoogsensitiviteit gegenereerd in uw organisatie. Middels een HSM scan identificeert weSense alle hoogsensitieve medewerkers binnen uw bedrijf. Dit doen wij door middel van een HSM score- en vragenlijst. Na de identificatie zal er additioneel onderzoek worden uitgevoerd om zodoende de manifestatie van hoogsensitiviteit binnen uw organisatie beter te begrijpen. Vanaf dit moment kan de allereerste vorm van acceptatie en (h)erkenning zich voordoen onder uw hoogsensitieve medewerkers door middel van zelfstudie. Dit ter voorbereiding op het verdere traject binnen de weSense methodiek.

weSense methodiek fase II – nulmeting

In fase II worden al uw hoogsensitieve medewerkers benaderd en wordt er een nulpunt meting omtrent HSM werknemerstevredenheid, stress, druk en sfeer afgenomen voor toekomstig monitoring. Het ziekteverzuim van deze groep wordt eveneens meegenomen in de nulmeting. Tevens brengt weSense in deze fase alle managers in kaart die HSM aansturen. weSense gaat met de geïdentificeerde managers in gesprek over de HSM in hun team. Interviews worden met de managers afgenomen om ook hier een nulpunt meting uit te voeren omtrent de hoogsensitieve medewerkers in hun team. Tijdens fase I en II zal weSense zich eveneens bezighouden met onderzoek naar de relatie tussen hoogsensitiviteit en ziekteverzuim binnen uw onderneming.

weSense methodiek fase III – bewustwording

weSense heeft een tweetal trainingsmethodieken ontwikkeld voor zowel hoogsensitieve medewerkers als managers die leiding geven aan HSM. Een leidinggevende die zelf beschikt over een hoogsensitieve eigenschap wordt vanuit beide posities benaderd en kan in beide trainingen participeren. Door de training zijn uw HSM beter in staat de valkuilen van hun hoogsensitiviteit te doorzien en deze om te buigen in voordelen. Managers van uw hoogsensitieve medewerkers zijn beter in staat zich te verplaatsen in de belevingswereld van hun hoogsensitieve medewerker en te anticiperen op overbelasting binnen hun afdeling.

weSense methodiek fase IV – intervisie

Na afloop van de trainingen en het proces van bewustwording dienen de resultaten van de weSense 3M analyse als input voor intervisie. Uw HSM gaat in gesprek met zijn of haar manager om de persoonlijke resultaten van de weSense 3M analyse te bespreken. weSense ondersteunt in deze gesprekken. Deze intervisie is bedoeld om bewustwording, acceptatie, connectie en wederzijdse voordelen en kansen tussen medewerkers en manager te vergroten en te cultiveren. Intervisie tussen HSM en hun managers resulteert in wederzijds begrip en efficiënte implementatie van verbeteringen die de samenwerking en de individuele performance van de HSM optimaliseren. Er dienen afspraken gemaakt te worden over hoe om te gaan met hoogsensitiviteit en het aansturen van de betreffende medewerker. Wat de hoogsensitieve medewerker nodig heeft om te floreren en in zijn of haar eigen kracht en flow te geraken. En hoe grenzen aangegeven dienen te worden om ziekteverzuim preventief te voorkomen.

weSense methodiek fase V – implementatie

Verbeteringen die voortkomen vanuit de intervisie worden in dit stadium geïmplementeerd. Metingen omtrent tevredenheid worden, na afloop van een nader te bepalen periode, opnieuw uitgevoerd om de effecten van de weSense methodiek te meten. Hetzelfde geldt voor verzuimstatistieken en verloop. Vanaf dit moment is het mogelijk hoogsensitiviteit meet- en stuurbaar te maken en zullen de voordelen van de weSense methodiek zich kenbaar maken. Hoogsensitieve medewerkers merken dat zij meer in hun kracht komen te staan. En door middel van regelmatig uitgevoerde metingen omtrent stress, sfeergevoeligheid, druk en ziekteverzuim verschijnselen gaan zij fungeren als alarmsysteem voor overbelasting binnen de gehele organisatie.

Resultaten weSense methodiek

– Identificatie van uw HoogSensitieve Medewerkers (HSM);
– onderzoek naar de valkuilen en voordelen van hoogsensitiviteit binnen uw organisatie en de positieve inzetbaarheid hiervan;
– beter inzicht in de kosten en manifestatie van hoogsensitiviteit binnen uw organisatie;
– dialoog tussen managers en hun HSM waardoor deze beter gefaciliteerd en ontplooid kunnen worden;

– talent development: HSM connecten met hun intuïtie, creativiteit, toegevoegde waarde, innovatie en onderscheidend vermogen;
– preventie van burn-out, depressie en overspannenheid onder uw HSM door training en ontwikkeling;
– lagere verzuimkosten onder uw HSM;
– lagere verzuimkosten onder al uw medewerkers door de ontwikkeling van een alarmfunctie voor overbelasting binnen uw organisatie.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van hoogsensitiviteit binnen uw organisatie?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, advies of een offerte.