Coaching

In individuele coaching sessies ontstaat er ruimte de diepte in te gaan op hulpvragen omtrent hoogsensitieve uitdagingen en valkuilen

Coaching in hoogsensitiviteit

Coaching op het gebied van hoogsensitiviteit kan zowel preventief als curatief worden ingezet in uw organisatie al dan niet in combinatie met consultancy. Onze coaching expertise kan vanuit verschillende invalshoeken ingezet worden

Een individuele werknemer verzoekt preventieve ondersteuning op het gebied van hoogsensitiviteit

weSense kan individuele werknemers bijstaan in ziekteverzuim preventie door het uitdiepen en ontwikkelen van hun hoogsensitieve eigenschap. Voor organisaties die de weSense methodiek te omvangrijk vinden kan weSense preventieve één op één coaching aanbieden voor individuele werknemers. Op deze manier kan uw medewerker gewoonweg sparren met een specialist over de valkuilen en voordelen van de eigenschap om deze zodoende beter te leren begrijpen. Door bewustwording omtrent hoogsensitiviteit wordt de kans op langdurig ziekteverzuim aanzienlijk verkleind. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, advies of een offerte.

Een individuele werknemer verzoekt curatieve ondersteuning op het gebied van hoogsensitiviteit

Een van uw medewerkers is langdurig uitgevallen door burn-out, depressie of overspannenheid. Tijdens dit proces is uw medewerker bewust geworden van zijn of haar hoogsensitieve eigenschap. In dit geval kan weSense curatief één op één coaching sessies uitvoeren met uw medewerker. Bewustwording omtrent deze eigenschap zorgt voor versnelling van het herstelproces en een duurzame herintrede. Hoe eerder uw medewerker om weet te gaan met zijn of haar hoogsensitiviteit in het dagelijks leven en de valkuilen hiervan bewust ervaart en voelt hoe eerder hij of zij professioneel inzetbaar is en de kans op herhaling van langdurig ziekteverzuim verkleind wordt. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, advies of een offerte.

Een van uw managers verzoekt handvatten op het gebied van hoogsensitiviteit

Een van uw medewerkers binnen uw organisatie heeft aangegeven over de hoogsensitieve eigenschap te beschikken. En nu wil de manager van deze medewerker meer informatie ontvangen over wat hoogsensitiviteit nu precies inhoudt en hoe hiermee omgegaan kan worden in de aansturing. Ook voor managers die handvatten zoeken op het gebied van aansturing van hoogsensitieve medewerkers biedt weSense één op één coaching aan om de betreffende manager up to speed te brengen op dit onderwerp. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, advies of een offerte.

Individuele verdieping na uitvoering van de weSense methodiek

Na het afronden van de weSense methodiek is uw organisatie zelf in staat ziekteverzuim te voorspellen en daarmee te voorkomen. Desalniettemin biedt weSense aan betrokken te blijven bij de ontwikkeling van hoogsensitiviteit binnen uw organisatie. Individuele coaching sessies behoren daarom te allen tijde tot de mogelijkheden. Enerzijds voor Hoog Sensitieve Medewerkers (HSM) die na afloop van de training extra begeleiding nodig hebben met hun hoogsensitiviteit. Anderzijds voor managers van HSM die meer handvatten nodig hebben om de onderlinge samenwerking te verfijnen. weSense kan optreden als sparringpartner om beide groepen medewerkers bij te staan in hun zoektocht op het gebied van hoogsensitiviteit, ontplooiing, aansturing en samenwerking. Voor zowel HSM als hun manager kan weSense optreden als vraagbaak om een vinger aan de pols te kunnen houden bij de ontwikkeling van hoogsensitiviteit binnen de betreffende organisatie.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van hoogsensitiviteit binnen uw organisatie?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, advies of een offerte.