Bedrijven

Met de ontwikkeling van hoogsensitiviteit kan uw organisatie op een aantal vlakken verbetering behalen

Ziekteverzuimpreventie onder hoogsensitieve medewerkers d.m.v. training

HoogSensitieve Personen (HSP ofwel mensen die beschikken over de hoogsensitieve eigenschap) hebben een zwakker filter voor prikkels in de hersenen. Het gebrek aan prioritering van prikkels en een rijkere en diepere gevoelswereld bepalen een grotere kans op overbelasting van het centrale zenuwstelsel. Dit resulteert in een verhoogde kans op burn-out, overspannenheid en depressie. Door middel van bewustwording en training omtrent valkuilen en voordelen kan weSense ziekteverzuim onder deze groep medewerkers voorkomen.

Preventieve of curatieve hoogsensitiviteit coaching

Gezien de geringe bekendheid van het begrip hoogsensitiviteit worden veel medewerkers zich pas bewust van deze eigenschap zodra het te laat is. Een burn-out, depressie of overspannenheid is makkelijker te vermijden wanneer uw hoogsensitieve medewerkers zich bewust zijn van de valkuilen en voordelen van deze eigenschap. Mocht het dan toch al zover gekomen zijn kan weSense ondersteuning verlenen in de vorm van coaching. Uw hoogsensitieve medewerker zal duurzaam inzetbaar blijken na bewustwording omtrent de eigenschap.

Talent development consultancy voor hoogsensitieve medewerkers

Hoogsensitieve medewerkers kunnen meer informatie in zich opnemen en verwerken op een gedetailleerder niveau. Intuïtief weten zij aan te voelen wat een strategie, afdeling of organisatie nodig heeft om succesvol te zijn. Hun kracht ligt dan ook in hun intuïtie. Maar door stress, druk, negatieve sfeer en de alsmaar in snelheid toenemende westerse (bedrijfs)cultuur weten ze hier slecht mee in contact te komen. Onze weSense methodiek helpt het centrale zenuwstelsel te ontspannen en op te laden waardoor uw hoogsensitieve medewerkers weer kunnen connecten met hun intuïtie en creatief vermogen.

Duurzame inzetbaarheid van hoogsensitieve medewerkers

Twintig procent van uw medewerkers zijn naar schatting hoogsensitief. Verondersteld wordt dat hoogsensitieve medewerkers door hun rijkere gevoelswereld een langere burn-out, depressie en/ of overspannenheid ervaren. Door vroegtijdige identificatie van hoogsensitiviteit kan weSense uw hoogsensitieve medewerkers trainen om duurzaam met hun hoogsensitiviteit om te gaan. Aangezien hoogsensitiviteit als eigenschap niet op de DSM lijst van aandoeningen terecht zal komen is de kans klein dat hoogsensitieve medewerkers zich bewust worden van hun hoogsensitiviteit met alle gevolgen van dien. Dit terwijl het (h)erkennen van de eigenschap hoogsensitiviteit juist zal leiden tot uitzonderlijke prestaties en duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers.

Alarmfunctie voor overbelasting voor alle medewerkers in uw organisatie

HSP beschikken over een verfijnde en sterk ontwikkelde omgevingsgevoeligheid. Een omslag in sfeer, drukte en stress op de werkvloer voelen zij direct en als eerste binnen de organisatie aan. Door de groep hoogsensitieve medewerkers binnen uw organisatie geregeld te enquêteren kunnen zij als een preventieve alarm tool fungeren om overbelasting van al uw medewerkers te monitoren. Op deze manier kunt u uw organisatie tijdig bijsturen en schuiven in mensen en middelen om ziekteverzuim te voorkomen.

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van hoogsensitiviteit binnen uw organisatie?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, advies of een offerte.